Obchodné podmienky

Jednoduché pravidlá nákupu

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je Netnakup s.r.o., Tyršova 271, 438 01 Žatec, Česká republika, IČO: 04199219, DIČ: CZ04199219 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“). Veľkoobchodné dodávky sú realizované za iných podmienok.

Kupujúci učinením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodávky tovaru stanovené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov („kupujúcich“).

Všeobecné informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky. Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Doručovanie tovaru

Informácie o prijímaných spôsoboch platby a ceny doručenia sú uvedené v sekcii Doprava a platba.

Základná dodacia lehota na vašu adresu je spravidla od 1 do 3 pracovných dní od príjmu vašej objednávky, pokiaľ je tovar skladom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. Pri tovare, ktorý skladom nie je, je vždy napísaná jeho dostupnosť v počte dní v jeho detaile. Pri objednávke tovaru, ktorý nie je skladom, je potom dodacia lehota rovná tomuto počtu dní + 1 až 3 pracovné dni na dodanie na vašu adresu. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný emailom alebo telefonicky.

Pokiaľ časť objednaného tovaru nie je momentálne skladom alebo je nutné jeho objednanie od výrobcu, celá objednávka je pozastavená do naskladnenia všetkých častí objednávky. Zákazník môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je skladom, a zvyšku, akonáhle bude k dispozícii. V tomto prípade však zákazník hradí poštovné za obe zásielky.

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu spolu so zásielkou. Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Ak neprevezme kupujúci tovar a to sa vráti späť predávajúcemu, je povinný predávajúcemu zaplatiť skutočne vynaložené náklady na jeho odoslanie.

Predaj tovaru s obmedzením

Podľa platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený dosiahnutím veku 18 rokov. Tento tovar je vždy označený v jeho popise. Svojou objednávkou prehlasujete, že ste ku dňu odoslania objednávky osobou staršou ako 18 rokov a plne spôsobilou na právne úkony.

Predaj tovaru s trvanlivosťou

Tovar, ktorý je spotrebný a má udanú trvanlivosť bude dodaný s min. 6 mesačnou trvanlivosťou, ak nie je u výrobku uvedené inak.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Subjektom mimosúdneho konania v prípade sporu, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností kupujúcich, je Slovenská obchodná inšpekcia zriadená zákonom č. 64/1986 Zb. O Slovenskej obchodnej inšpekcii, na ktorú sa kupujúci môže obrátiť cez e-podateľňu na webových stránkach slovenských obchodná inšpekcia, www.soi.sk. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Viac informácií